Hérissons
et Papillons

Płyta Hérissons et Papillons jest podsumowaniem kilkunastoletniej pracy Kasi jako  nauczyciela języka francuskiego. Jest realizacją marzenia, które dorastało wraz z tworzeniem kolejnych piosenek…

 

Kasia Sokołowska

Śpiewa odkąd pamięta. W chórze w szkole podstawowej, z gitarą podczas obozów harcerskich. Liceum to czas chórów: licealnego Carolinum oraz kościelnego Bazyliki św. Jakuba w Nysie, które odnosiły międzynarodowe sukcesy i koncertowały w kraju i  za granicą… 

Agencja artystyczna

W maju 2021 wraz z Andrzejem Rejmanem, kompozytorem i pianistą, utworzyliśmy Agencję artystyczną, której misją jest zaopiekowanie się uzdolnionymi artystami, których pasja, konsekwencja i pracowitość działania gwarantuje sukces…